Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Број: 3-33/27

Датум:08.02.2021.године

 

 

Састанак Комисије за  мастер струковне студије 08.02.2021. године

 

 

Утврђивање датума одбране мастер рада

 

У периоду од 28.01. до 04.02.2021. године мастер радови су били изложени на увид  јавности.

Није било примедаба на радове.

 

  1. Сања Милошевић, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно  пословање

и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Слободанка Јовин, Председник Комисије
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

          Предложен датум одбране    .02.2021 .године у 12,00 часова (свечана сала)  

 

  1. Немања Капур, бр. Индекса 2018/200015- студијски програм: Међународно пословање и

финансије, пријавио је тему код ментора др Дејана Ђурића под називом:

„Јачање међународне конкурентности као основа новог модела развоја привреде Републике

Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, Председник Комисије
  2. др Мирела Момчиловић, члан

3.др Дејан Ђурић, ментор

 

             Предложен датум одбране 10.02.2021 .године у 11,00 часова (свечана сала)  

 

      3.Данијела Шпирић, број индекса 2018/200014 – студијски програм – Међународно  пословање и

финансије, пријавила је тему под називом:

„Пословно-финансијска анализа Покрајинског завода за спорт и медеицину спорта, са

предлогом јачања конкурентности у односу на приватну праксу “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Јован Његић, председник Комисије
  2. др Бранка Пауновић, члан
  3.   др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 19.02.2021 .године у 11,00 часова (свечана сала)