Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 17.02.2021.godine

 

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 17.02.2021. DO 24.02.2021. godine

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 17.02.2021. do 24.02.2021. godine specijalistički rad:

 

 

 

  1. Petar Bogdanović, broj indeksa 2018/120010 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Veronike Boškov, pod nazivom:

„Konflikti i njihov uticaj na realizaciju projekta“

Izveštaj je sačinila Komisija:

 

  1. dr Veronika Boškov, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
  3. dr Ivana Jošanov-Vrgović, član