Izaberite stranicu

Predavanja iz Menadžmenta događaja kod Bošković dr Tatjane koja su po rasporedu predviđena za četvrtak 25.02.2021. godine će se održati onlajn preko zoom aplikacije od  12 časova, a ne uživo.  Za pristup onlajn predavanjima i konsultacijama treba koristiti link istaknut na ličnoj strani profesora, u „prozoru“ za onlajn konsultacije.Ova izmena se odnosi samo na navedeni datum.