Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

24.02.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

  1. Igor Marić, broj indeksa 2017/001006 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Nastanak i razvoj trgovinske marke“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 25.02.2021. godine u 14,00 časova (učionica 16)

 

 

  1. Aleksandra Rakić, broj indeksa 2017/001047 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza kretanja stubova konkurentnosti Republike Bugarske u periodu nakon pristupanja Evropskoj uniji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1.   dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Milijana Roganović, član
  3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 25.02.2021. godine u 13,00 časova (učionica 16)