Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 24.02.2021. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA

 

 

 

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom 24.02.2021. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

 

  1. Petar Bogdanović, broj indeksa 2018/120010 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Veronike Boškov, pod nazivom:

„Konflikti i njihov uticaj na realizaciju projekta“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Veronika Boškov, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
  3. dr Ivana Jošanov-Vrgović, član

 

 

Predložen datum odbrane: 25.02.2021. godine u 13,30 časova (svečana sala)