Izaberite stranicu

Због преласка на онлајн режим предавања, вежби и консултација сви студенти који су на реализацију праксе упућени 05.04.2021. године не морају да имају формуларе (обрасце) за праксу потписане од стране ментора, пре овере формулара у студентској служби.

Потребно је да се ментори путем мејла изјасне да су сагласни да праксу обавите у предузећу у које сте упућени, а затим да формуларе оверите у студентској служби (без потписа ментора).

Уколико се и током априла настави онлајн режим рада у школи, ово обавештење ће важити и за студенте који у нарадним терминима треба да иду на реализацију стручне праксе преко Центра за развој каријере и стручну праксу.

 

Тим Центра за развој каријере и стручну праксу