Izaberite stranicu

Zbog prelaska na onlajn režim predavanja, vežbi i konsultacija svi studenti koji su na realizaciju prakse upućeni 05.04.2021. godine ne moraju da imaju formulare (obrasce) za praksu potpisane od strane mentora, pre overe formulara u studentskoj službi.

Potrebno je da se mentori putem mejla izjasne da su saglasni da praksu obavite u preduzeću u koje ste upućeni, a zatim da formulare overite u studentskoj službi (bez potpisa mentora).

Ukoliko se i tokom aprila nastavi onlajn režim rada u školi, ovo obaveštenje će važiti i za studente koji u naradnim terminima treba da idu na realizaciju stručne prakse preko Centra za razvoj karijere i stručnu praksu.

 

Tim Centra za razvoj karijere i stručnu praksu