Izaberite stranicu

I u narednom periodu  nastava i konsultacije u školi se održavaju onlajn.

 

Nastava će se odvijati preko platforme Moodle i aplikacije Zoom prema rasporedu predavanja, a konsultacije preko aplikacija Zoom ili Skype prema utvrđenom rasporedu.

 

Ispiti i popravni kolokvijumi se održavaju u školi prema već utvrđenom rasporedu, a redovni kolokvijumi za predmete koji se slušaju u tekućem semestru održavaće se onlajn ili u skladu sa dogovorom sa profesorima.

 

Molimo vas da i dalje pratite obaveštenja na sajtu škole i na društvenim mrežama.