Izaberite stranicu

Svi studenti koji treba da idu na praksu preko Centra za razvoj karijere i stručnu praksu biće obavešteni o kontakt osobama, adresama i vremenu javljanja na stručnu praksu, najkasnije do petka, 2. aprila, putem mejla. Napominjemo da je pre odlaska na praksu potrebno overiti upute za praksu u Studentskoj službi škole. Takođe, zbog trenutne epidemiološke situacije pojedina preduzeća su prolongirala prvi datum dolaska na praksu,a o o tome će svi studenti dobiti informacije na mejl blagovremeno