Izaberite stranicu

1. Ксенија Стокић, број индекса 2018/200013 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:
„Анализа контроле квалитета рада здравствених установа на секундарном и
терцијарном нивоу у Београду са освртом на стратегију за стално унапређење
квалитета здравствене заштите“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
2. др Гордана Вуксановић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

2. Сања Станић, број индекса 2018/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:
„Истраживање и прогнозирање прилива страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Хрватској у контексту планства у Еврпопској унији “
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
2. др Биљана Станков, члан
3.др Јелена Дамњановић, ментор

3. Драгана Самарџић, број индекса 2018/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Дејана Ђурића под називом:
„Стране директне инвестиције као фактор унапређења и конкурентности привреде Републик Србије“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, Председник Комисије
2. др Биљана Станков, члан
3.др Дејан Ђурић, ментор

4. Сања Милошевћ, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:
„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, Председник Комисије
2. др Дејан Живков, члан
3. др Жељко Рачић, ментор

5. Јована Мирковић, број индекса 2018/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:
„Утицај величине активе на пословање банака у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Наташа-Папић Благојевић, Председник Комисије
2. др Драгана Милић, члан
3. др Жељко Рачић, ментор
6. Јована Лугоња, број индекса 2018/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:
„Анализа фактора профитабилности банака у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Дејан Живков, Председник Комисије
2. др Марија Вуковић, члан
3. др Жељко Рачић, ментор

7. Jелена Кнежевић, број индекса 2017/200004 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код др Дејана Живков под називом:
„Прављење мултиваријантног портфолија са циљевима минималне варијансе оптималног приноса“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Наташа Папић-Благојевић, Председник Комисије
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. др Дејан Живков, ментор

Ажурирано 07.04.2021. године