Izaberite stranicu

1. Ksenija Stokić, broj indeksa 2018/200013 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:
„Analiza kontrole kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i
tercijarnom nivou u Beogradu sa osvrtom na strategiju za stalno unapređenje
kvaliteta zdravstvene zaštite“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, Predsednik Komisije
2. dr Gordana Vuksanović, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

2. Sanja Stanić, broj indeksa 2018/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:
„Istraživanje i prognoziranje priliva stranih direktnih investicija u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u kontekstu planstva u Evrpopskoj uniji “
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, Predsednik Komisije
2. dr Biljana Stankov, član
3.dr Jelena Damnjanović, mentor

3. Dragana Samardžić, broj indeksa 2018/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Dejana Đurića pod nazivom:
„Strane direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede Republik Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, Predsednik Komisije
2. dr Biljana Stankov, član
3.dr Dejan Đurić, mentor

4. Sanja Miloševć, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:
„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, Predsednik Komisije
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Željko Račić, mentor

5. Jovana Mirković, broj indeksa 2018/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:
„Uticaj veličine aktive na poslovanje banaka u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Nataša-Papić Blagojević, Predsednik Komisije
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Željko Račić, mentor
6. Jovana Lugonja, broj indeksa 2018/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:
„Analiza faktora profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dejan Živkov, Predsednik Komisije
2. dr Marija Vuković, član
3. dr Željko Račić, mentor

7. Jelena Knežević, broj indeksa 2017/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod dr Dejana Živkov pod nazivom:
„Pravljenje multivarijantnog portfolija sa ciljevima minimalne varijanse optimalnog prinosa“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Nataša Papić-Blagojević, Predsednik Komisije
2. dr Mirela Momčilović, član
3. dr Dejan Živkov, mentor

Ažurirano 07.04.2021. godine