Izaberite stranicu
 1. Јелена Барашин, број индекса 2017/000013 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Raiffeisen banku““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Катарина Лепотић, број индекса 2017/000018 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа страних директних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Марија Ерић, број индекса 2017/000125 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Активност инвестиционих банака на тржишту капитала: теоријски осврт“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

 1. Драгана Мандић, број индекса 2019/000084 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Примена програмског буџетирања у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Бојана Панић, број индекса 2017/001040 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Стратегија развоја трговинске марке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Дајана Панић, број индекса 2017/001043 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Марка производа као маркетинг инструмент“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Драгољуб Јовичић, члан

 

 1. Лина Вујовић, број индекса 2017/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Копаоника“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

 1. Марија Ајети, број индекса 2017/002015 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско-рекреативни туризам као покретач развоја туризма на Фрушкој гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Тамара Гајић, члан

 

 1. Тања Миљевић, број индекса 2017/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.11.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији и Републици Хрватској – изазови чланства у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан

 

 1. Тамара Гмизић, број индекса 2017/000058 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа међународних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Момчиловић Мирела, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2017/000092 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 21.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Banca Intesu““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Јована Ђорђевић, број индекса 2017/000029 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 16.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Procredit Bank AD Beograd““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Ана Поп, број индекса 2019/002118 – студијски програм: Туризам и хотелијерство -рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Сокобање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

 1. Тамара Антонић, број индекса 2017/000053 – студијски програм: Финансије и

банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Теоријски аспекти инвестиционог портфолиа банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Марија Вуковић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Сара Пилиповић, број индекса 2017/002014 – студијски програм: Туризам и

хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 29.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Ђердап као туристички потенцијал Борског округа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 

 1. Николина Јовановић, број индекса 2017/001027 – студијски програм: Трговина и

међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Процес лансирања и промоције марке производа путем организовања догађаја“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Милица Савић, број индекса 2017/001095 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Брендирање и позиционирање у трговинском сектору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Марина Малинић, број индекса 2017/002071 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Процена туристичких атрактивности Трстеника као туристичке дестинације“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Игор Марић, број индекса 2017/001006 – студијски програм: Трговина и међународно

пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Настанак и развој трговинске марке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Александра Стојшин, број индекса 2017/000060 – студијски програм: Финансије и

банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Оцена кредитног бонитета предузећа Телеком Србија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 1. Милослав Бичиар, број индекса 2017/004013 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавио је тему код ментора др Бранка Латиновића под називом:

„Развој апликације „Продаја ауто делова““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранко Латиновић, ментор
 2. др Сања Лончар, члан
 3. др Предраг Ранитовић, члан
 4. Бојана Љубоја, број индекса 2017/000001 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Подршка приступу финансијама и новим тржиштима за мала и средња предузећа

у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 

 1. Тамара Марковић, број индекса 2017/000100 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Узроци и последице светске финансијске кризе 2008.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Богдан Граовац, број индекса 2017/001030 – студијски програм: Трговина и међународно пословање- рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру малих и средњих предузећа на

територији Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Милица Драгичевић, број индекса 2017/003011 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирања опреме малих и средњих предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Дејан Ивковић, број индекса 2017/001052 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Европска унија и Западни Балкан: актуелна кретања и будуће тенденције“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан
 4. Данијела Ћевап, број индекса 2018/002088 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Бач као туристичка дестинација“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 

 1. Ана Радовић, број индекса 2017/002001 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Могућност за развој спортско-рекреативног туризма у општини Кула“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 

 1. Соња Ђукић, број индекса 2017/002019 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Примењени менаџмент туристичке дестинације-студија случаја Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 

 

Ажурирано 13.04.2021. године