Izaberite stranicu

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

  1. Dejan Ivković, broj indeksa 2017/001052 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Evropska unija i Zapadni Balkan: aktuelna kretanja i buduće tendencije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Jelena Obradović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 16.04.2021.godine u 11,00 časova (svečana sala)