Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 20.04.2021. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Ивана Бохуш, број индекса 2017/200010–студијски програм: Међународно

пословање и финансије

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Утицај онлајн маркетинга и друштвених мрежа на промоцију и продају производа и

услуга   компаније „PETROLAND DOO“ Бачки Петровац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгољуб Јовичић, председник Комисије
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

           Предложен датум одбране 22.04.2021 .године у 12,00 часова (свечана сала)