Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 20.04.2021. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

  1. Ivana Bohuš, broj indeksa 2017/200010–studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Uticaj onlajn marketinga i društvenih mreža na promociju i prodaju proizvoda i

usluga   kompanije „PETROLAND DOO“ Bački Petrovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragoljub Jovičić, predsednik Komisije
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

           Predložen datum odbrane 22.04.2021 .godine u 12,00 časova (svečana sala)