Izaberite stranicu

Студент је у могућности да пријави тему завршног рада најраније приликом уписа VI (шестог) семестра, а најкасније приликом пријаве последњег испита.

Све о завршном раду може се видети на Процедурама израде и контроле завршног рада на основним струковним студијама.

 

Студентска служба