Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

1. Јелена Барашин, број индекса 2017/000013 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:
„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Raiffeisen banku““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, ментор
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. др Драгана Милић, члан

2. Катарина Лепотић, број индекса 2017/000018 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:
„Анализа страних директних инвестиција у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Драгана Милић, ментор
2. др Дејан Ђурић, члан
3. др Биљана Станков, члан

3. Марија Ерић, број индекса 2017/000125 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:
„Активност инвестиционих банака на тржишту капитала: теоријски осврт“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Марија Вуковић, ментор
2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
3. др Бранка Пауновић, члан

4. Драгана Мандић, број индекса 2019/000084 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:
„Примена програмског буџетирања у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Марија Вуковић, ментор
2. др Славиша Ђукановић, члан
3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

5. Бојана Панић, број индекса 2017/001040 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Стратегија развоја трговинске марке“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Биљана Станков, члан

6. Дајана Панић, број индекса 2017/001043 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Марка производа као маркетинг инструмент“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Драгољуб Јовичић, члан

7. Лина Вујовић, број индекса 2017/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:
„Туризам Копаоника“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Тамара Гајић, ментор
2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

8. Марија Ајети, број индекса 2017/002015 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Спортско-рекреативни туризам као покретач развоја туризма на Фрушкој гори“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Татјана Бошковић, члан
3. др Тамара Гајић, члан

9. Тања Миљевић, број индекса 2017/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.11.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:
„Стране директне инвестиције у Републици Србији и Републици Хрватској – изазови чланства у Европској унији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Биљана Станков, ментор
2. др Дејан Ђурић, члан
3. др Ђорђе Ћузовић, члан

10. Тамара Гмизић, број индекса 2017/000058 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:
„Анализа међународних инвестиција у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Драгана Милић, ментор
2. др Момчиловић Мирела, члан
3. др Дејан Живков, члан

11. Вања Зечевић, број индекса 2017/000092 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 21.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:
„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Banca Intesu““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, ментор
2. др Жељко Рачић, члан
3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

12. Јована Ђорђевић, број индекса 2017/000029 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 16.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:
„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Procredit Bank AD Beograd““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, ментор
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Драгана Милић, члан

13. Ана Поп, број индекса 2019/002118 – студијски програм: Туризам и хотелијерство -рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:
„Туризам Сокобање“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Тамара Гајић, ментор
2. др Татјана Бошковић, члан
3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

14. Тамара Антонић, број индекса 2017/000053 – студијски програм: Финансије и
банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:
„Теоријски аспекти инвестиционог портфолиа банке“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Марија Вуковић, ментор
2. др Драгана Милић, члан
3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

15. Сара Пилиповић, број индекса 2017/002014 – студијски програм: Туризам и
хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 29.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:
„Ђердап као туристички потенцијал Борског округа“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Тамара Гајић, ментор
2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
3. др Татјана Бошковић, члан

16. Николина Јовановић, број индекса 2017/001027 – студијски програм: Трговина и
међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Процес лансирања и промоције марке производа путем организовања догађаја“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Биљана Станков, члан

17. Милица Савић, број индекса 2017/001095 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.12.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Брендирање и позиционирање у трговинском сектору“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Биљана Станков, члан

18. Марина Малинић, број индекса 2017/002071 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Процена туристичких атрактивности Трстеника као туристичке дестинације“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Тамара Гајић, члан
3. др Татјана Бошковић, члан

19. Игор Марић, број индекса 2017/001006 – студијски програм: Трговина и међународно
пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Настанак и развој трговинске марке“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Биљана Станков, члан

20. Александра Стојшин, број индекса 2017/000060 – студијски програм: Финансије и
банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)
Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:
„Оцена кредитног бонитета предузећа Телеком Србија“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
2. др Стеван Томашевић, члан
3. др Мирела Момчиловић, члан

21. Милослав Бичиар, број индекса 2017/004013 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавио је тему код ментора др Бранка Латиновића под називом:
„Развој апликације „Продаја ауто делова““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бранко Латиновић, ментор
2. др Сања Лончар, члан
3. др Предраг Ранитовић, члан
22. Бојана Љубоја, број индекса 2017/000001 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године
Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:
„Подршка приступу финансијама и новим тржиштима за мала и средња предузећа
у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, ментор
2. др Стеван Томашевић, члан
3. др Драгана Милић, члан

23. Тамара Марковић, број индекса 2017/000100 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:
„Узроци и последице светске финансијске кризе 2008.“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Дејан Живков, ментор
2. др Жељко Рачић, члан
3. др Драгана Милић, члан

24. Богдан Граовац, број индекса 2017/001030 – студијски програм: Трговина и међународно пословање- рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:
„Примењени трговински менаџмент на примеру малих и средњих предузећа на
територији Војводине“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Слободанка Јовин, члан

25. Милица Драгичевић, број индекса 2017/003011 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:
„Финансирања опреме малих и средњих предузећа“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Слободанка Јовин, ментор
2. др Стеван Томашевић, члан
3. др Драгана Милић, члан

26. Дејан Ивковић, број индекса 2017/001052 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавио је тему код ментора др Биљане Станков под називом:
„Европска унија и Западни Балкан: актуелна кретања и будуће тенденције“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Биљана Станков, ментор
2. др Дејан Ђурић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан
27. Данијела Ћевап, број индекса 2018/002088 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Бач као туристичка дестинација“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Татјана Бошковић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан

28. Ана Радовић, број индекса 2017/002001 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Могућност за развој спортско-рекреативног туризма у општини Кула“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
3. др Татјана Бошковић, члан

29. Соња Ђукић, број индекса 2017/002019 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Примењени менаџмент туристичке дестинације-студија случаја Нови Сад“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан

30. Славица Стевић, број индекса 2017/000040 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:
„Значај страних директних инвестиција у Р. Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Дејан Живков, ментор
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. дрДрагана Милић, члан

31. Јована Кустудић, број индекса 2017/001001 – студијски програм: Трговина и међунартодно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић:
„Трговина у време дигиталне економије“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан

32. Тијана Савић, број индекса 2017/001036 – студијски програм: Трговина и међунартодно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe
Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић:
„Појам бренда и значај брендирања“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Бранка Максимовић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан

Ажурирано 28.04.2021. године