Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

1. Jelena Barašin, broj indeksa 2017/000013 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:
„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Raiffeisen banku““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Mirela Momčilović, član
3. dr Dragana Milić, član

2. Katarina Lepotić, broj indeksa 2017/000018 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:
„Analiza stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Dejan Đurić, član
3. dr Biljana Stankov, član

3. Marija Erić, broj indeksa 2017/000125 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:
„Aktivnost investicionih banaka na tržištu kapitala: teorijski osvrt“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Marija Vuković, mentor
2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
3. dr Branka Paunović, član

4. Dragana Mandić, broj indeksa 2019/000084 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:
„Primena programskog budžetiranja u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Marija Vuković, mentor
2. dr Slaviša Đukanović, član
3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

5. Bojana Panić, broj indeksa 2017/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Strategija razvoja trgovinske marke“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Biljana Stankov, član

6. Dajana Panić, broj indeksa 2017/001043 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Marka proizvoda kao marketing instrument“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Dragoljub Jovičić, član

7. Lina Vujović, broj indeksa 2017/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:
„Turizam Kopaonika“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Tamara Gajić, mentor
2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

8. Marija Ajeti, broj indeksa 2017/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Sportsko-rekreativni turizam kao pokretač razvoja turizma na Fruškoj gori“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Tamara Gajić, član

9. Tanja Miljević, broj indeksa 2017/001017 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 17.11.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:
„Strane direktne investicije u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj – izazovi članstva u Evropskoj uniji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dejan Đurić, član
3. dr Đorđe Ćuzović, član

10. Tamara Gmizić, broj indeksa 2017/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:
„Analiza međunarodnih investicija u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragana Milić, mentor
2. dr Momčilović Mirela, član
3. dr Dejan Živkov, član

11. Vanja Zečević, broj indeksa 2017/000092 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 21.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:
„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Banca Intesu““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

12. Jovana Đorđević, broj indeksa 2017/000029 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 16.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:
„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Procredit Bank AD Beograd““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Dragana Milić, član

13. Ana Pop, broj indeksa 2019/002118 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo -rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:
„Turizam Sokobanje“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Tamara Gajić, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

14. Tamara Antonić, broj indeksa 2017/000053 – studijski program: Finansije i
bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 18.12.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:
„Teorijski aspekti investicionog portfolia banke“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Marija Vuković, mentor
2. dr Dragana Milić, član
3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

15. Sara Pilipović, broj indeksa 2017/002014 – studijski program: Turizam i
hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 29.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:
„Đerdap kao turistički potencijal Borskog okruga“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Tamara Gajić, mentor
2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
3. dr Tatjana Bošković, član

16. Nikolina Jovanović, broj indeksa 2017/001027 – studijski program: Trgovina i
međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Proces lansiranja i promocije marke proizvoda putem organizovanja događaja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Biljana Stankov, član

17. Milica Savić, broj indeksa 2017/001095 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 17.12.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Brendiranje i pozicioniranje u trgovinskom sektoru“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Biljana Stankov, član

18. Marina Malinić, broj indeksa 2017/002071 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Procena turističkih atraktivnosti Trstenika kao turističke destinacije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Tamara Gajić, član
3. dr Tatjana Bošković, član

19. Igor Marić, broj indeksa 2017/001006 – studijski program: Trgovina i međunarodno
poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Nastanak i razvoj trgovinske marke“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Biljana Stankov, član

20. Aleksandra Stojšin, broj indeksa 2017/000060 – studijski program: Finansije i
bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 18.12.2020.)
Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:
„Ocena kreditnog boniteta preduzeća Telekom Srbija“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
2. dr Stevan Tomašević, član
3. dr Mirela Momčilović, član

21. Miloslav Bičiar, broj indeksa 2017/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Branka Latinovića pod nazivom:
„Razvoj aplikacije „Prodaja auto delova““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Branko Latinović, mentor
2. dr Sanja Lončar, član
3. dr Predrag Ranitović, član
22. Bojana Ljuboja, broj indeksa 2017/000001 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:
„Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća
u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Stevan Tomašević, član
3. dr Dragana Milić, član

23. Tamara Marković, broj indeksa 2017/000100 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:
„Uzroci i posledice svetske finansijske krize 2008.“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dejan Živkov, mentor
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dragana Milić, član

24. Bogdan Graovac, broj indeksa 2017/001030 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje- rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru malih i srednjih preduzeća na
teritoriji Vojvodine“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Slobodanka Jovin, član

25. Milica Dragičević, broj indeksa 2017/003011 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:
„Finansiranja opreme malih i srednjih preduzeća“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Slobodanka Jovin, mentor
2. dr Stevan Tomašević, član
3. dr Dragana Milić, član

26. Dejan Ivković, broj indeksa 2017/001052 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:
„Evropska unija i Zapadni Balkan: aktuelna kretanja i buduće tendencije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Biljana Stankov, mentor
2. dr Dejan Đurić, član
3. dr Jelena Obradović, član
27. Danijela Ćevap, broj indeksa 2018/002088 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Bač kao turistička destinacija“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Jelena Obradović, član

28. Ana Radović, broj indeksa 2017/002001 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Mogućnost za razvoj sportsko-rekreativnog turizma u opštini Kula“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
3. dr Tatjana Bošković, član

29. Sonja Đukić, broj indeksa 2017/002019 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Primenjeni menadžment turističke destinacije-studija slučaja Novi Sad“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
3. dr Jelena Obradović, član

30. Slavica Stević, broj indeksa 2017/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:
„Značaj stranih direktnih investicija u R. Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Dejan Živkov, mentor
2. dr Mirela Momčilović, član
3. drDragana Milić, član

31. Jovana Kustudić, broj indeksa 2017/001001 – studijski program: Trgovina i međunartodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović:
„Trgovina u vreme digitalne ekonomije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Jelena Obradović, član

32. Tijana Savić, broj indeksa 2017/001036 – studijski program: Trgovina i međunartodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović:
„Pojam brenda i značaj brendiranja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Branka Maksimović, član
3. dr Jelena Obradović, član

Ažurirano 28.04.2021. godine