Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

Датум: 12.05.2021.године

 

 

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАД У ПЕРИОДУ ОД  12.05. ДО 19.05.2021. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 12.05.2021. до 19.05.2021. године мастер рад:

 

 

  1. Јовану Мирковић, број индекса 2018/200009 – студијски програм – Међународно пословање и финансије, пријавила је тему под називом:

„Утицај величине активе  на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3.  др Жељко Рачић, ментор