Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

13.05.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

 

 

  1. Bogdan Graovac, broj indeksa 2017/001030 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru malih i srednjih preduzeća na

teritoriji Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 

Zakazana odbrana završnog rada 17.05.2021. godine u 11,00 časova (svečana sala)