Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 13.05.2021.godine

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU 13.05.2021. – 20.05.2021.godine

 

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 13.05.2021. do 20.05.2021. godine specijalistički rad:

 

 

  1. Sara Križov, broj indeksa 2018/120002 – studijski program: Menadžment

Prijavila je temu kod dr Ivane Jošanov – Vrgović, pod nazivom:

„Prikaz različitih teorija motivacije u kompaniji Zdravo Organik“

Izveštaj sačinila Komisija:

 

  1. dr Ivana Jošanov – Vrgović, mentor
  2. dr Veronika Boškov, član
  3. dr Branka Maksimović, član