Izaberite stranicu
 1. Petar Bogdanović, broj indeksa 2018/120010 – studijski program: Menadžment  rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod dr Veronike Boškov, pod nazivom:

„Konflikti i njihov uticaj na realizaciju projekta“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Veronika Boškov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Ivana Jošanov-Vrgović, član

 

 1. Dragana Brdar, broj indeksa 2018/120006 – studijski program: Menadžment

rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Ivane Jošanov-Vrgović, pod nazivom:

„Uloga i značaj motivacije zaposlenih u „Falkensteiner“ Hotelima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanv-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Ana Kopestenski, broj indeksa 2018/120014 – studijski program: Menadžment

rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanović, pod nazivom:

„Planiranje održivog razvoja u prehrambenoj industriji, na primeru mesne industrije „Mitros““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slaviša Đukanović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član

 

 1. Ilijana Bjelajac, broj indeksa 2018/130009 – studijski program – Bankarsko i berzansko poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Uticaj razvoja digitalizacije na unapređenje bankarskog sektora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član
 4. Alen Kevac, broj indeksa 2018/120009 – studijski program – Menadžment

Prijavio je temu kod dr Ivane Jošanov-Vović, pod nazivom:

„Obuka i razvoj zaposlenih na primeru kompanije „British American Tabacco Factory (BAT) Fabrike u Kanfanaru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

Ažurirano 15.05.2021. god.