Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 19.05. do 26.05.2021. godine master rad:

 

  1. Ksenija Stokić, broj indeksa 2018/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Analiza kontrole kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i  tercijarnom nivou  u    Beogradu sa osvrtom na strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite“

 

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
  2. dr Gordana Vuksanović, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor