Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 19.05.2021. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Јована Мирковић, број индекса 2018/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему под називом:

„Утицај величине активе  на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3.  др Жељко Рачић, ментор

 

Предложен датум одбране 21.05.2021 .године у 13,00 часова (свечана сала)