Izaberite stranicu

Studenti koji su stručnu praksu realizovali preko Centra za razvoj karijere u letnjem semestru ne treba da dolaze u Centar radi overe dnevnika stručne prakse, već isti nose mentorima iz Škole u dogovorenim terminima.

Mole se studenti koji su trenutno na praksi, i koji će ići na realizaciju prakse u narednom periodu, da podsete mentore iz preduzeća da popune onlajn evaluacioni formular.

Centar za razvoj karijere i stručnu praksu