Izaberite stranicu
 1. Ksenija Stokić, broj indeksa 2018/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza kontrole kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou u Beogradu sa osvrtom na strategiju za stalno unapređenje

kvaliteta zdravstvene zaštite“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Sanja Stanić, broj indeksa 2018/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje i prognoziranje priliva stranih direktnih investicija u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u kontekstu članstva u Evropskoj uniji “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Dragana Samardžić, broj indeksa 2018/200012 – studijski program: Međunarodno  poslovanje  i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Strane direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Dejan Đurić, mentor

 

 1. Sanja Miloševć, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Mirković, broj indeksa 2018/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj veličine aktive na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša-Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Lugonja, broj indeksa 2018/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza faktora profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jelena Knežević, broj indeksa 2017/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Pravljenje multivarijantnog portfolija sa ciljevima minimalne varijanse optimalnog prinosa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Branislava Papović, broj indeksa 2019/200008 – studijski program:

Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Konceptualni i finansijsko-analitički okvir uvoza sredstava za rad u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Đurić, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Teodora Pavićević, broj indeksa 2017/200013 – studijski program:

Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Oporezivanje dohotka radnika na internetu u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Nikolina Tošić, broj indeksa 2019/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Značaj ekološkog marketinga i društveno odgovornog poslovanja na primeru Crown Plaza Beograd“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Edita Šamu, broj indeksa 2019/200020 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje međuzavisnosti bruto društvenog proizvoda i stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Milica Šušnjić, broj indeksa 2019/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje spoljnotrgovinske razmene i prognoziranje budućih vrednosti uvoza i izvoza voća Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

Ažurirano 20.05.2021. godine