Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  20.05.2021. године утврђен je датум одбране радa

  1. Сара Крижов, број индекса 2018/120002 – студијски програм: Менаџмент

Пријавила је тему код др Иване Јошанов – Врговић, под називом:

„Приказ различитих теорија мотивације у компанији Здраво Органик д.о.o.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1.    др Ивана Јошанов – Врговић, ментор
  2. др Вероника Бошков, члан
  3. др Бранка Максимовић, члан

 

Предложен датум одбране  20.05.2021.године у 10,30 часова ( свечана сала)