Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  20.05.2021.godine utvrđen je datum odbrane rada

  1. Sara Križov, broj indeksa 2018/120002 – studijski program: Menadžment

Prijavila je temu kod dr Ivane Jošanov – Vrgović, pod nazivom:

„Prikaz različitih teorija motivacije u kompaniji Zdravo Organik d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1.    dr Ivana Jošanov – Vrgović, mentor
  2. dr Veronika Boškov, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

Predložen datum odbrane  20.05.2021.godine u 10,30 časova ( svečana sala)