Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
26.05.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте:

1. Соња Ђукић, број индекса 2017/002019 – студијски програм: Туризам и хотелијерство
Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:
„Примењени менаџмент туристичке дестинације – студија случаја Нови Сад“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
3. др Јелена Обрадовић, члан

Заказана одбрана завршног рада 28.05.2021. године у 11,00 часова (свечана сала)

2. Славица Стевић, број индекса 2017/000040 – студијски програм: Финансије и банкарство
Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:
„Значај страних директних инвестиција у Р. Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Дејан Живков, ментор
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. др Драгана Милић, члан

Заказана одбрана завршног рада 01.06.2021. године у 14,30 часова (учионица 16)