Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 26.05.2021.godine

UVID JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 26.05.2021. – 03.06.2021.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 26.05.2021. do 03.06.2021. godine specijalistički rad:

1. Ilijana Bjelajac, broj indeksa 2018/130009 – studijski program – Bankarsko i berzansko poslovanje
Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:
„Uticaj razvoja digitalizacije na unapređenje bankarskog sektora“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Slobodanka Jovin, član