Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 27.05.2021. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

 

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 27.05.2021. godine utvrđen je datum odbrane rada:

 

 

  1. Ksenija Stokić, broj indeksa 2018/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije,

prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Analiza kontrole kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou u Beogradu sa osvrtom na strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
  2. dr Gordana Vuksanović, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 01.06.2021. godine u 14,30 časova (svečana sala)