Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум: 04.06.2021. године

ЗАКАЗАНА ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 04.06.2021. године утврђен je датум одбране радa.

1. Илијана Бјелајац, број индекса 2018/130009 – студијски програм – Банкарско и берзанско пословање
Пријавила је тему код др Милијане Рогановић, под називом:
„Утицај развоја дигитализације на унапређење банкарског сектора“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Милијана Рогановић, ментор
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Слободанка Јовин, члан

Предложен датум одбране 09.05.2021. године у 12,00 часова (свечана сала)