Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

03.06.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

 

 1. 1. Bojana Ljuboja, broj indeksa 2017/000001 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzećau Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 09.06.2021.godine u 14,00 časova (učionica 7.)

 

 

 1. Milica Dragičević, broj indeksa 2017/003011 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansijski lizing kao izvor finansiranja opreme i malih i srednjih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 09.06.2021.godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 1. Milica Mićanović, broj indeksa 2017/000097 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Podrška „Komercijalne banke AD Beograd“ sektoru malih i strednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 09.06.2021.godine u 15,00 časova (učionica 7.)