Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 01.06.2021. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Бранислава Такач, број индекса 2017/200031 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Ђурића под називом:                         „Утицај државне регулативе  на пословање и конкурентност ауто школа у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дејан Ђурић, ментор
  2. Милан Шкрбић, коментор
  3. др Ђорђе Ћузовић, члан

 

Предложен датум одбране 09.06.202. године у 14,00 часова (свечана сала)