Izaberite stranicu
Nastava orjentisana ka podsticanju praktičnih znanja i profesionalnih veština ali i nastavnim planovima u kojima posebno mesto zauzima praktična obuka , prva je asocijacija na strukovno obrazovanje.
Koliko je diploma strukovnih studija konkurentna na tržištu rada?
Postoje li mađunarodni, uporedivi studijski programi i razmena na strukovnom nivou?
Puno pitanja i odgovora-za koje je zadužena prof.dr Biljana Stankov sa Visoke poslovne škole strukovnih studija.

U rubrici govorimo o Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača.