Izaberite stranicu

1. Katarina Lepotić, broj indeksa 2017/000018 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu ra

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Biljana Stankov, član 

 

Zakazana odbrana završnog rada 23.06.2021. godine u 15,00 časova (svečana sala)

 

 

 

2. Jovana Kustudić, broj indeksa 2017/001001 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Trgovina u vreme digitalne ekonomije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Jelena Obradović, član 

 

Zakazana odbrana završnog rada 21.06.2021. godine u 11,00 časova (svečana sala)