Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

21.06.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

 

 

  1. Snežana Šarin, broj indeksa 2018/002089 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Obrazovanje kadrova u turizmu i hotelijerstvu na primeru lanca hotela „Golden Tulip““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Veronika Boškov, član 

 

 

Zakazana odbrana završnog rada 24.06.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)