Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 21.06.2021.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  21.06. DO 28.06.2021. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 21.06. do 28.06.2021. godine master rad:

 

 

  1. Dragana Samardžić, br. indeksa 2018/200012 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije,

prijavila je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Strane direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede Republike Srbije“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3.  dr Dejan Đurić, mentor

 

  1. Nebojša Marušić, br. indeksa 2017/200036 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije,

prijavio je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Strategija srednjoročnog razvoja poslovanja kompanije „Petroland AqvaPark“ Bački Petrovac“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor