Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 21.06.2021.godine

 

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 21.06.2021. DO 28.06.2021. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid  javnosti u periodu od 21.06.2021. do 28.06.2021. godine specijalistički rad:

 

 

 

  1. Ana Kopestenski, broj indeksa 2018/120014 – studijski program: Menadžment

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Planiranje održivog razvoja u prehrambenoj industriji, na primeru mesne industrije „Mitros““

Izveštaj sačinila Komisija:

 

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Branka Maksimović, član
  3. dr Tatjana Bošković, član