Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 23.06.2021. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

 

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 23.06.2021. godine utvrđen je datum odbrane rada:

 

 

  1. Snježana Petrovski, broj indeksa 2017/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije,

prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Opravdanost razvijanja franšiznog sistema u poslovanju Kontiki travel doo kao članice kompanije Big Blue Group doo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
  2. dr Veronika Boškov, član
  3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

Predložen datum odbrane 29.06.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)