Izaberite stranicu

Utvrđen je datum odbrane završnih  radova za studente:

    

  1. Gorana Parađina, broj indeksa 2017/000083 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račić pod nazivom:

„Analiza poslovanja centralne banke Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Dragana Milić, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 28.06.2021.godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

  1. Anita Nikolić, broj indeksa 2017/003023 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata – konsalting u socijalnom preduzetništvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Gordana Vuksanović, član
  3. dr Slaviša Đukanovioć, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2021.godine u 13,00 časova (učionica 7)