Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  28.06.2021. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Ана Копестенски, број индекса 2018/120004 – студијски програм – Менаџмент

Пријавила је тему код др Славише Ђукановић, под називом:

„Планирање одрживог развоја у прехрамбеној индустрији, на примеру месне индустрије „Митрос““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Славиша Ђукановић, ментор
  2. др Бранка Максимовић , члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

Предложен датум одбране  29.06.2021.године у 12,00 часова ( свечана сала)