Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном  28.06.2021. године утврђени су датуми одбране радова
 

У периоду од 21.06. до 28.06.2021. године мастер рад je биo изложен на увид  јавности.
Није било примедаба на рад.

 

  1. Небојша Марушић, број индекса 2017/200036 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавио је тему код др Славише Ђукановић под називом: „Стратегија средњорочног развоја пословања компаније“Petroland AqvaPark“ Бачки Петровац““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

Предложен датум одбране 29.06.2021 .године у 14,00 часова (свечана сала)  

  1. Драгана Самарџић, број индекса 2018/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавио је тему код др Дејана Ђурић под називом:  „Стране директне инвестиције као фактор унапређења и конкурентности привреде Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
  2. др Биљана Станков, члан
  3. др Дејан Ђурић, ментор

Предложен датум одбране 29.06.2021 .године у 11,00 часова (свечана сала)