Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom  28.06.2021. godine utvrđeni su datumi odbrane radova
 

U periodu od 21.06. do 28.06.2021. godine master rad je bio izložen na uvid  javnosti.
Nije bilo primedaba na rad.

 

  1. Nebojša Marušić, broj indeksa 2017/200036 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanović pod nazivom: „Strategija srednjoročnog razvoja poslovanja kompanije“Petroland AqvaPark“ Bački Petrovac““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

Predložen datum odbrane 29.06.2021 .godine u14,00 časova (svečana sala)  

  1. Dragana Samardžić, broj indeksa 2018/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Dejana Đurić pod nazivom:  „Strane direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Dejan Đurić, mentor

Predložen datum odbrane 29.06.2021 .godine u11,00 časova (svečana sala)