Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.06.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnih radova za studente:

    

 

 

  1. Dajana Sivčević, broj indeksa 2018/000042 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Teorijski i praktični aspekt osiguranja života na primeru DDOR osiguranja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Dragana Milić, član

 

 

Zakazana odbrana završnog rada 02.07.2021. godine u 11,00 časova (svečana sala)