Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

30.06.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

 

 

  1. Ana Pop, broj indeksa 2019/002118 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

„Turizam Sokobanje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Tatjana Bošković, mentor
  2. dr Veronika Boškov, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 

Zakazana odbrana završnog rada 01.07.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)