Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Кандидатима за упис прве године основних струковних студија у школској 2021/22. години, признаје се положен пријемни испит на некој од сродних високошколских установа.

Пријемни испит се признаје на основу поднетог захтева кандидата, потврде високошколске установе о положеном пријемном испиту и резултатима истог, о чему коначно одлучује Централна комисија за спровођење поступка уписа студената.

Предмети за које се врши признавање морају бити подударни или слични у већем обиму оним предметима који се полажу на пријемном испиту у Школи.

Након признавања кандидат се рангира на исти начин као и остали кандидати који су полагали пријемни испит у Школи.

Студентска служба