Izaberite stranicu

Svi studenti osnovnih strukovnih studija, koji žele da odbrane radove u ovoj školskoj godini, radove moraju predati studentskoj službi najkasnije do 04.10.2021.god.

 

Mentor  završnog rada  može  biti  nastavnik koji  je  izabran u zvanje profesora strukovnih studija ili predavača.

 

Student  ima  pravo  da  radi  završni  rad  na  jednom  od  predmeta  koji  su predviđeni nastavnim planom na studijskom programu osnovnih strukovnih studija na prvoj, drugoj ili trećoj godini, uključujući i zajedničke predmete na prvoj godini.

 

U prilogu se nalazi Procedura za izradu završnih radova kao i obrasci za izradu završnih radova na ćirilici i latinici

https://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2020/06/Procedure-izrade-zavrsnog-rada2.pdf