Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Novi Sad

08.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 

  1. Nevena Nikolić, broj indeksa 2018/001014 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

            „Istraživanje procesa nastanka i razvoja trgovinske marke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 

 Zakazana odbrana završnog rada 13.09.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Tamara Laćarak, broj indeksa 2018/002083 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

      Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Istraživanje aktivnosti i ponude sportsko-rekreativnog turizma na teritoriji opštine Obrenovac“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 Zakazana odbrana završnog rada 16.09.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)