Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

 

 

 1. Jelena Barašin, broj indeksa 2017/000013 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Raiffeisen banku““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dragana Milić, član 

 

 1. Katarina Lepotić, broj indeksa 2017/000018 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Marija Erić, broj indeksa 2017/000125 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Aktivnost investicionih banaka na tržištu kapitala: teorijski osvrt“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
 3. dr Branka Paunović, član 

 

 1. Dragana Mandić, broj indeksa 2019/000084 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Primena programskog budžetiranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član 

 

 1. Bojana Panić, broj indeksa 2017/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Strategija razvoja trgovinske marke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Dajana Panić, broj indeksa 2017/001043 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Marka proizvoda kao marketing instrument“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član 

 

 1. Lina Vujović, broj indeksa 2017/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Turizam Kopaonika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član 

 

 1. Marija Ajeti, broj indeksa 2017/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko-rekreativni turizam kao pokretač razvoja turizma na Fruškoj gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Tamara Gajić, član 

 

 1. Tanja Miljević, broj indeksa 2017/001017 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 17.11.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Strane direktne investicije u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj – izazovi članstva u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Tamara Gmizić, broj indeksa 2017/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza međunarodnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Momčilović Mirela, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 

 1. Vanja Zečević, broj indeksa 2017/000092 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 21.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Banca Intesu““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Jovana Đorđević, broj indeksa 2017/000029 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 16.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Procredit Bank AD Beograd““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Ana Pop, broj indeksa 2019/002118 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Turizam Sokobanje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Tamara Antonić, broj indeksa 2017/000053 – studijski program: Finansije i  bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 18.12.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Teorijski aspekti investicionog portfolia banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Marija Vuković, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Sara Pilipović, broj indeksa 2017/002014 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 29.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Đerdap kao turistički potencijal Borskog okruga“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 

 1. Nikolina Jovanović, broj indeksa 2017/001027 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Proces lansiranja i promocije marke proizvoda putem organizovanja događaja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Milica Savić, broj indeksa 2017/001095 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 17.12.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Brendiranje i pozicioniranje u trgovinskom sektoru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Marina Malinić, broj indeksa 2017/002071 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 27.10.2020.)

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Procena turističkih atraktivnosti Trstenika kao turističke destinacije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Igor Marić, broj indeksa 2017/001006 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

           Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

           „Nastanak i razvoj trgovinske marke“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Aleksandra Stojšin, broj indeksa 2017/000060 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine (odbranila rad 18.12.2020.)

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Ocena kreditnog boniteta preduzeća Telekom Srbija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Miloslav Bičiar, broj indeksa 2017/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavio je temu kod mentora dr Branka Latinovića pod nazivom:

  „Razvoj aplikacije „Prodaja auto delova““

  Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branko Latinović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Predrag Ranitović, član 
 4. Bojana Ljuboja, broj indeksa 2017/000001 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

   „Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća   

   u Republici Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

        

 1. Tamara Marković, broj indeksa 2017/000100 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

  „Uzroci i posledice svetske finansijske krize 2008.“

  Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Dragana Milić, član 

 

 1. Bogdan Graovac, broj indeksa 2017/001030 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje- rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

   „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru malih i srednjih preduzeća na   

   teritoriji Vojvodine“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član 

 

 1. Milica Dragičević, broj indeksa 2017/003011 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

   „Finansijski lizing kao izvor finansiranja opreme malih i srednjih preduzeća“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Dejan Ivković, broj indeksa 2017/001052 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

   „Evropska unija i Zapadni Balkan: aktuelna kretanja i buduće tendencije“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 1. Danijela Ćevap, broj indeksa 2018/002088 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

   „Bač kao turistička destinacija“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 

 1. Ana Radović, broj indeksa 2017/002001 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

   „Mogućnost za razvoj sportsko-rekreativnog turizma u opštini Kula“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 1. Sonja Đukić, broj indeksa 2017/002019 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Primenjeni menadžment turističke destinacije – studija slučaja Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 

 1. Slavica Stević, broj indeksa 2017/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Značaj stranih direktnih investicija u R. Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. drDragana Milić, član 

 

 

 1. Jovana Kustudić, broj indeksa 2017/001001 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović:

„Trgovina u vreme digitalne ekonomije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Tijana Savić, broj indeksa 2017/001036 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović:

„Pojam brenda i značaj brendiranja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Đurđica Drljača, broj indeksa 2017/000069 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Uloga „Eurobank AD Beograd“ u finansiranju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Milica Mićanović, broj indeksa 2017/000097 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Podrška „Komercijalne banke AD Beograd“ sektoru malih i strednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Branka Paunović, član 

 

 1. Andrijana Vlajković, broj indeksa 2018/003002 – studijski program: Preduzetnički biznis – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Preduzetništvo i preduzetnički proces u uslovima izazova savremenog poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Dušanka Makivić, broj indeksa 2020/002103 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Budisava kao turistički potencijal Južnobačkog okruga“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Anka Kiš, broj indeksa 2018/000030 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Analiza poreskih prihoda u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Jelena Obradović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Dragana Kasapović, broj indeksa 2018/001067 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Izazovi razvoja trgovine i trgovinskih preduzeća u savremenim uslovima poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Jovana Čvorić, broj indeksa 2020/001088 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Investiciona destinacija Severna Makedonija – istraživanje atraktivnosti i konkurentnosti poslovnog okruženja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Milijana Roganović, član 

 

 1. Dragoslav Cvijanović, broj indeksa 2018/004005 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena kriptografskih alata u poslovnim e-sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Miloš Japundžić, član 

 

 1. Vanja Pašalić, broj indeksa 2018/004006 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Uticaj domena kontrole pristupa na bezbednost informacionih sistema“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Miloš Japundžić, član 

 

 1. Anđela Vukašinović, broj indeksa 2018/002006 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza praktične primene mešovitog osiguranja života na primeru Wiener Stadtische“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Dajana Sivčević, broj indeksa 2018/000042 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Teorijski i praktični aspekt osiguranja života na primeru DDOR osiguranja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Natapa Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član 

 

 1. Ivona Arnjaš, broj indeksa 2018/000029 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza instrumenata međunarodnog platnog prometa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član 

 

 1. Tijana Škorić, broj indeksa 2018/000006 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Efekti covid krize na ekonomiju u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član 

 

 1. Dajana Uzelac, broj indeksa 2018/000044 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj covid krize na određene ekonomske aspekte“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Đurić, član 

 

 

 1. Anita Nikolić, broj indeksa 2017/003023 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata – konsalting u socijalnom preduzetništvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član 

 

 1. Tamara Marković, broj indeksa 2018/000002 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza saradnje Republike Srbije sa MMF-om“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član 

 

 1. Tijana Krstić, broj indeksa 2018/00053 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Upotreba platnih kartica u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Jovana Hinić, broj indeksa 2018/000024 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Branke Paunović pod nazivom:

„Beogradska berza i razvoj tržišta kapitala u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Paunović, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, član 

 

 1. Snežana Šarin, broj indeksa 2018/002089 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Obrazovanje kadrova u turizmu i hotelijerstvu na primeru lanca hotela „Golden Tulip““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Veronika Boškov, član 

 

 

 1. Dušan Perić, broj indeksa 2018/000066 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Rizici osiguranja sa osvrtom na prevare u osiguranju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član 

 

 1. Anja Kajtazi, broj indeksa 2018/001027 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Značaj razvoja trgovinske marke u poslovnom svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Branka Maksimović, član 

 

 1. Vesna Milošević, broj indeksa 2020/000087 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Veronika Boškov, član 

 

 

 1. Nikolina Nikolić, broj indeksa 2018/001047 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza privrednog ambijenta Republike Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Jelena Obradović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član 

 

 1. Nevena Nikolić, broj indeksa 2018/001014 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Istraživanje procesa nastanka i razvoja trgovinske marke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član 

 

 1. Milica Vučković, broj indeksa 2017/001023 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Bambi““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Slađana Žarković, broj indeksa 2018/000056 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Merdžeri i akvizicije u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Branka Paunović, član 

 

 1. Daliborka Tanasić, broj indeksa 2018/001016 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća AP Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Arnela Popović, broj indeksa 2018/001054 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Proces planiranja marketing aktivnosti u savremenim uslovima poslovanja u trgovinskim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Branka Maksimović, član 

 

 1. Violeta Stojic, broj indeksa 2018/001001 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Proces nastanka i razvoja marke proizvoda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član 

 

 

 1. Viktor Lato, broj indeksa 2017/002016 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Socio-kulturni uticaj amaterskog fudbala na razvoj omladine u opštini Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Anita Šamu, broj indeksa 2018/003043 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„Zadruge kao oblik socijalnog preduzetništva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Gordana Vuksanović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Nikola Jančev, član 

 

 1. Nađa Radovančev, broj indeksa 2018/002022 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko-rekreativni turizam kao pokretač razvoja turizma u Zrenjaninu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član 

 

 1. Aleksandra Mitrović, broj indeksa 2018/001004 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Intenzitet kanala marketinga kompanije „Sognare“ na vojvođanskom tržištu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Marko Teofanović, broj indeksa 2018/003016 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Promocija kao instrument marketing miksa na primeru kompanije Imlek“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 

 

 1. Spasoje Malbaški, broj indeksa 2017/004014 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Značaj QA inženjerstva u testiranju E-commerce sajtova“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član 

 

 

 1. Slađana Rakić, broj indeksa 2018/003027 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Efektivno upravljanje ljudskim potencijalima na primeru kompanije „Sognare““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član 

 

 1. Sara Tepavac, broj indeksa 2018/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Pozitivni i negativni uticaji Fruškogorskog maratona“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Željka Radić, broj indeksa 2018/001007 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije Sport Vision“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Milica Vig, broj indeksa 2018/003008 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 

 1. Jelena Silađi, broj indeksa 2018/003015 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Karakteristike uspešnih menadžera i lidera – uporedni prikaz dve kompanije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Veronika Boškov, član 

 

 1. Milica Crepulja, broj indeksa 2017/001075 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Izbor marke proizvoda od strane potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Milica Malešević, broj indeksa 2017/001069 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Stvaranje percepcije potrošača u procesu kreiranja marke proizvoda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Dejana Gajić, broj indeksa 2018/001021 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije „Dis““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Željana Perković, broj indeksa 2018/002044 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Titula „Evropski grad sporta“ i njen značaj za razvoj sportskog turizma – studija slučaja grada Bijeljina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 

 

 1. Tamara Laćarak, broj indeksa 2018/002083 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Istraživanje aktivnosti i ponude sportsko-rekreativnog turizma na teritoriji opštine Obrenovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Danijela Purić, broj indeksa 2017/000112 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza poslovanja međunarodnih finansijskih institucija na primeru MMF-a“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Paunović, član 

 

 1. Nenad Tešević, broj indeksa 2019/002116 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Olimpijada kao mega sportski događaj i njeni uticaji na turizam grada domaćina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Aleksandra Turkić, broj indeksa 2017/003010 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Društveno odgovorno poslovanje trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Dragana Suzić, broj indeksa 2018/001026 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primena ekološkog marketinga u trgovinskim preduzećima u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član 

 

 1. Valentina Kukilo, broj indeksa 2017/000099 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza uticaja stranih direktnih investicija na privredni razvoj Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član 

 

 1. Jelena Delić, broj indeksa 2017/002044 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Organizovanost turizma na Zlatiboru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Jelena Jerinić, broj indeksa 2018/000008 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Praktične mogućnosti mešovitog osiguranja života kroz primer Dunav osiguranja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Mirela Momčilović, član 

 

 1. Laura Baliž, broj indeksa 2018/001051 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Tehnika MB“ D.O.O.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Branka Maksimović, član 

 

 1. Diana Sič, broj indeksa 2018/002005 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Manifestacioni turizam kao segment ponude turizma u Bačkoj Palanci“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Tatjana Bošković, član 

 

 1. Anđela Đorđević, broj indeksa 2018/000007 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Analiza kretanja budžetskih prihoda i rashoda u uslovima epidemiološke krize: primer Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član 

 

 1. Alisa Marić, broj indeksa 2018/003026 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Apsentizam fluktuacija na primeru dve kompanije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član 

 

 1. Tamara Stanojčev, broj indeksa 2018/001002 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje kretanja stranih direktnih investicija u Republici Srbiji i Republici Poljskoj u kontekstu članstva u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Zorana Radović, broj indeksa 2018/001059 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje stranih direktnih investicija kao pokretači procesa globalizacije u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član 

 

 1. Marko Novaković, broj indeksa 2019/004027 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar pod nazivom:

„Veštačka inteligencija u video igrama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Zoran Marošan, član 

 

 1. Vedran Drakul, broj indeksa 2018/001057 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Planiranje prodaje i profita u trgovinskim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član 

 

 1. Andrea Kozov, broj indeksa 2018/003022 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Održivi razvoj i eko-biznis“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slaviša Đukanović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Nikola Jančev, član 

 

 1. Aleksandra Miličević, broj indeksa 2018/002016 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

„Manifestacioni turizam u opštini Temerin“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član 

 

 1. Stefan Vezmar, broj indeksa 2018/000032 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Porez na dobit preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 

 

 

 1. Milana Bodonji, broj indeksa 2018/002052 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Prirodni resursi kao osnova razvoja turizma na Zlatiboru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Irina Milovanović, broj indeksa 2018/000027 – studijski program: Finansije i bankarstvo- rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Elektronsko bankarstvo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Marija Vuković, član 

 

 1. Marijana Peričić, broj indeksa 2018/001053 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Zakonitosti brendiranja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član 

 

 

 1. Luka Strižak, broj indeksa 2018/002038 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Šume kao resurs za razvoj turizma na Fruškoj gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Aleksandra Dragin, član 

 

 

 1. Suzana Petrović, broj indeksa 2018/003024 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„Pojava i razvoj socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Gordana Vuksanović, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Nikola Jančev, član 

 

 1. Lenka Švenda, broj indeksa 2018/000028 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza razvoja međunarodnog bankarstva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Dejan Živkov, član 

 

 1. Miloš Mrkela, broj indeksa 2018/000019 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Stanje, problemi i ciljevi razvoja poljoprivrede Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Branka Maksimović, član 

 

 1. Željka Cimeša, broj indeksa 2018/000026 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Kovid kriza i mere za njeno prevazilaženje u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član 

 

 1. Sara Dimitrijević, broj indeksa 2018/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza ponude bankarskih proizvoda i usluga sektora stanovništva na primeru Erste Bank Republika Srbija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dragana Milić, član 

 

 1. Maja Solaković, broj indeksa 2018/003028 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Poreska evazija i siva ekonomija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Željko Račić, član 

 

 

 

                                          Ažurirano 08.09.2021. godine